Friesland to Whitinsville » Frisian immigrants to Whitinsville, Massachusetts

Oosterman 25th anniversary

Oosterman 25th anniversary

From: De grondwet 15 Jun 1915

Whitensville [sic], 6 Mei. Gisteravond ten hunnent vierden Mr. en Mrs. Tjeert Oosterman hunne 25sten huwelijksfeest. Vele bekenden en verwanten, waaronder de zes zonen en twee dochters waarmede hun huwelijk gezegend is geworden, hebben hunne vriendelijkheid door geschenken bewezen. Het paar werd in Nederland in den echt verbonden en zijn acht jaren hier ter stede geweest. 5 Juni, 1915. CORR.

Note:  Tjeerd Oosterman and Geeske de Vries were married in Leeuwarderadeel, Friesland on 3 May 1890.


Whitensville [sic], 6 May. Last night Mr. and Mrs. Tjeert Oosterman celebrated their 25th wedding anniversary at their home.  Many friends and relatives, including their six sons and two daughters which their marriage has been blessed, have shown their kindness with gifts. The couple was married in the Netherlands and have been in this city for eight years. 5 June, 1915.

Note:  Tjeerd Oosterman and Geeske de Vries were married in Leeuwarderadeel, Friesland on 3 May 1890.