Friesland to Whitinsville » Frisian immigrants to Whitinsville, Massachusetts

Whitinsville news, 7 Dec 1917

7 Dec 1917 17 Dec 1917 2

From: Het Oosten : Hollandsch nieuwsblad voor algemeen belang, 07-12-1917

WHITINSVILLE, MASS.

–Mr. en Mrs. Visser werden verblijd door de geboorte van een dochtertje.

Mr. M. Visbeek, Zondag op weg naar de kerk, was halverwege toen de auto weigerde en genoodzaakt weer huiswaarts te keeren.

Mr. F. Kramer heeft zich Maandag zoo ernstig aan de hand bezeerd dat hij niet mag werken.

Mr. P. Feddema was wegens ongesteldheid verhinderd te werken doch heeft Maandag zijn werk weder hervat.

–Mr. S. de Jong is voor eenige dagen Higham om zijn familie te bezoeken.

Mr. K. Dingemanse heeft zich verloofd met Miss H. H. G. v. d. Kreta.

–Zooals all jaren werd hier op Dankdag gestemd voor Ouderling en Diaken, zoo ook nu. Als ouderlingen werden gekozen, J. P. Glashouwer, R. de Jong; als diakenen G. Visser, G. Opperwal. Ook hield de meisjes ver eeniging verkoop van hun goederen die ze gemaakt hadden.

–Mr. T. Wiersma en R. Oosterman zijn voor kerkelijk zaken naar Paterson.

–Wegens ongesteldheid kon Rev. F. Fortuin Zondag niet voor ons optreden.

Corr.


–Mr. and Mrs. Visser were rejoiced by the birth of a daughter.

–Mr. M. Visbeek, on his way to church on Sunday, had to return home because his car failed halfway.

–Mr. F. Kramer hurt his hand so badly, that he was not able to work on Monday.

–Mr. P. Feddema, who could not work because of his illness, started working again on Monday.

–Mr. S. de Jong went to Higham for a few days visiting his family.

–Mr. K. Dingemanse is engaged to miss H. H. G. van de Kreta.

–Like every year there was a vote on Thanksgiving for Elderman and Deacon. As Eldermen are elected J. P. Glashouwer, R. de Jong; as Deacons G. Visser, G. Opperwal. Also the Young Women’s Association sold homemade goods.

–Mr. T. Wiersma and R. Oosterman went to Paterson for church business.

–Because of illness Rev F. Fortuin wasn’t able to conduct last Sunday.

Translations provided by Henk Smidtman.